Pierwsza pomoc przedmedyczna

Podobnie jak kurs podstawowy, jego forma rozszerzona kierowana jest do pracodawców, pracowników różnych grup zawodowych, oraz dla osób prywatnych. Program szkoleniowy części rozszerzonej jest zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, wprowadzonej w życie 01-01-2005r. Gwarantujemy wysoki poziom przekazywanej wiedzy, oraz praktyczne podejście do sytuacji spotykanych w codziennym życiu.

Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zgodnego z wymogami zaświadczenia o ukończeniu kursu. Mają formę wykładów, ćwiczeń i seminariów prowadzonych z użyciem, skryptów, prezentacji multimedialnych, fantomów oraz innych pomocy naukowych.

Instruktorzy prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie w ratowaniu ludzkiego życia, pracują na co dzień w jednostkach Systemu Ratownictwa Medycznego.

Szkolenie obejmuje schemat postępowania w takich stanach jak:
 • Zasłabnięcia
 • Astma
 • Padaczka
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Złamania
 • Skręcenia
 • Zwichnięcia
 • Rany i krwotoki
 • Oparzenia
 • Zabezpieczanie miejsca wypadku komunikacyjnego
 • Wyciąganie poszkodowanego z pojazdu
 • Instruktaż wyposażenia apteczki pierwszej pomocy

Zamów szkolenie : 032/ 271-24-39, fax:032/ 271-24-39, e-mail:primus@primusslask.pl